CUSTOM PRINTSSUBJECT

FASHION

ASIAN

Fashion, Asian

2 Items Found | Page 1 of 1

Takehisa Yumeji - Untitled (Woman with Lantern), c. 1920

Takehisa Yumeji
Untitled (Woman with Lantern), c. 1920

Hashiguchi Goyō - Young Woman in a Summer Kimono (Natsu yosôi no musume), 1920

Hashiguchi Goyō
Young Woman in a Summer Kimono (Natsu yosôi no musume), 1920